Podczas korzystania ze strony przetwarzamy dane zgodnie z naszą klauzulą informacyjną oraz korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką cookies. X
Maria Marjańska - Czernik

Piszę, bo… czasem mam coś do powiedzenia (a raczej napisania). Najczęściej piszę po polsku to, co inni napisali dla dzieci po czesku lub po słowacku.

Gdybym nie pisała, to... bym czytała lub spała.

Natchnienie przychodzi, gdy… ma ochotę i potem odchodzi.

Boję się, że... nic mi się nie będzie chciało.

Odwagę daje mi...  – wcale nie jestem odważna.

Nadzieję czerpię z... uśmiechu moich wnucząt.

Rozmowa to szansa na... ciekawe spotkanie z innym człowiekiem… lub pomruczenie sobie z kotem.
Copyright: Agencja Autorska Autograf