Podczas korzystania ze strony przetwarzamy dane zgodnie z naszą klauzulą informacyjną oraz korzystamy z plików cookies zgodnie z polityką cookies. X
Jacek Fedorowicz

Piszę, bo... …nie wszystko udawało mi się narysować.

Gdybym nie pisał, to... byłbym chwalebnym wyjątkiem wśród artystów.

Natchnienie przychodzi, gdy... …musi.

Boję się, że... nie zdołam wyliczyć wszystkiego, czego się boję.

Odwagę daje mi... błoga nieświadomość niebezpieczeństwa.

Nadzieję czerpię z... czego się da. Ale nieczęsto się daje.

Rozmowa to szansa na... pomilczenie, ku radości rozmówców.
Copyright: Agencja Autorska Autograf